Destin boys off to Section 1 tourney

Destin boys off to Section 1 tourney